Search
Close this search box.

Yemlerde Kullanılacak Yağlar Hakkında Tebliğ 2022/11

Kaydet
Kapat

15.04.2022 Tarihli 31810 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YEMLERDE KULLANILACAK YAĞLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/35)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/11)

MADDE 1- 17/9/2004 tarihli ve 25586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yemlerde Kullanılacak Yağlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/35) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top