T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : 82858591-161.99
Konu : YGMS`de Günlük Raporun Sisteme
Girilememesi Hk

11.11.2020/58927466
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 09.11.2020 tarihli, 58870532 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile 10.09.2020 tarihli, 31240 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ile ihdas edilen günlük rapor uygulamaya alınmıştı.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sisteminde oluşan teknik aksaklıklar nedeniyle günlük raporların Sisteme girişlerinin yapılamadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, bu hafta içerisinde Sisteme girilmesi gereken günlük rapor bilgilerinin Sisteme girişleri 16.11.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Jale ARSLAN
Bakan. a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikİthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ No 2020/6
Sonraki İçerikGayri Maddi Hakkın Vergisel Boyutu Hakkında