Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği

06.05.2020 Tarihli 31119 Sayılı Resmi Gazete


TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERİN İZLENMESİ TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 14/3/2017 tarihli ve 30007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikKonşimentolara Eklenecek Covıd-19 Klozlar
Sonraki İçerikKKTF Sürelerinin Uzatılması Hakkında