Search
Close this search box.

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanımı K. No 1314

Kaydet
Kapat

19.07.2019 Tarihli 30836 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1314

YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Ekli “Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım izin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

18 Temmuz 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Harç tutarı
MADDE 1– (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı 1.500 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Yürürlük
MADDE 2– (1) Bu Karar, yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top