Search
Close this search box.

Yurt Dışına Giden Bilgi Talep Formu Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-29980007-724.01.03-
Konu : Yurt Dışına Giden Bilgi Talep Formu
Hakkında

11.05.2022/74558056
DAĞITIM YERLERİNE

Muhtelif ülkelerle mevcut Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmaları (KİYA), Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi’nin 1/95 Sayılı Kararı’nın 7 nolu eki, 1953 Tarihli DGÖ Tavsiye Kararı ve Nairobi Sözleşmesi kapsamında ve 2012/1 sayılı Genelgemiz doğrultusunda yurtdışı idarelerden bilgi talebinde bulunulmaktadır.

Anılan Genelgenin 6. maddesi “Yurtdışına yönelik bilgi taleplerinde aynı anda, aynı firmaya ve aynı ülkeye ilişkin birden fazla bilgi talebinde bulunulması gerektiğinde bu talepler ayrı ayrı yapılmayacak, bilgi talebinde bulunanlarca tek bir Yurt Dışına Giden Bilgi Talep Formu düzenlenecektir.” hükmünü içermektedir.

Bölge Müdürlüklerimizce iletilen muhtelif taleplerden aynı ülke ve aynı firma için birden fazla form düzenlendiği tespit edilmiş olup, bu durumun önlenmesi amacıyla yukarıda belirtilen madde kapsamında işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
Bilgileri ile gereğini arz/rica ederim.

Ahmet Şevket DAYIOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı T.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top