Search
Close this search box.

Yurt Dışında veya Yabancı Bayraklı Teknelerin Türk Bayrağı Tebliği

Kaydet
Kapat

12.12.2023 Tarihli 32397 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

YURT DIŞINDA BULUNAN VEYA YABANCI BAYRAK ÇEKEN TEKNELERİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 3/3/2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden sonra bu Tebliğ kapsamında başvuru alınmaz.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce Bölge Liman Başkanlıklarına/Liman Başkanlıklarına yapılan ve işlemleri devam eden başvurular, 31/12/2023 tarihine kadar sonuçlandırılır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top