Search
Close this search box.

2010/08 Sayılı Onayın Yürürlükten Kaldırılması

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 68795981-131.99
Konu : 2010/08 Sayılı Onayın 01.09.2020
Tarihinde Yürürlükten Kaldırılması

17.06.2020/55064657
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 16.06.2020/55039470 tarih/sayılı yazıları ekte gönderilmiş olup, söz konusu yazılarında; Bakanlık Makamının 11.06.2020 tarihli, 54824664 sayılı Olur’ları ile; bağlantı gümrük idarelerimiz ile sınırlı olmak üzere parsiyel eşyanın geçici depolanan eşya statüsünde 2 iş günü antrepoya konulabilmesine yönelik istisnai uygulama hakkındaki Bakanlık Makamının 19/08/2020 tarihli 2010/08 sayılı Onayının, ticari faaliyetlerin sekteye uğramamasını ve gümrük işlemlerinin aksamamasını teminen gümrük idarelerinin, firmaların ve ilgili paydaşların gerekli tedbirleri almaları bakımından, 01.09.2020 tarihinde yürürlükten kaldırılmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Güngör YILDIRIM
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı V.

Ek: 1 adet yazı.

Dağıtım:
Tüm bağlantı Gümrük Müdürlüklerine
Tüm Şube Müdürlüklerine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608-131.99[GGM-132]
Konu : 2010/08 Sayılı Onayın 01.09.2020
Tarihinde Yürürlükten Kaldırılması

16.06.2020/55039470
İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlık Makamının 11.06.2020 tarihli, 54824664 sayılı Olur’ları ile; İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı gümrük idareleri ile sınırlı olmak üzere parsiyel eşyanın geçici depolanan eşya statüsünde 2 iş günü antrepoya konulabilmesine yönelik istisnai uygulama hakkındaki Bakanlık Makamının 19/08/2010 tarihli 2010/08 sayılı Onayının, ticari faaliyetlerin sekteye uğramamasını ve gümrük işlemlerinin aksamamasını teminen gümrük idarelerinin, firmaların ve ilgili paydaşların gerekli tedbirleri almaları bakımından, 01.09.2020 tarihinde yürürlükten kaldırılması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereği ile Gümrük Müşavirleri Derneğinin, ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirilmesini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top