Search
Close this search box.

9999 Kodlu Diğer Belge – İhrakiye Teslim Lisansı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-100-
Konu : 9999 Kodlu Diğer Belge – İhrakiye
Teslim Lisansı

15.06.2020/55023792
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 15.06.2020 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınıza konu İhrakiye Teslim Lisansı belgesi için yeni doküman kodu tanımlanmış olup söz konusu belgenin doküman koduna Bakanlığımız internet sitesi, E-İşlemler menüsü, EDI/XML kodları başlığı altındaki İstenen Doküman Kodları Tablosu linkinden ulaşılabilir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

e-imzalıdır

Emine Bilgehan TEKELİOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top