T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-100-
Konu : 9999 Kodlu Diğer Belge – İhrakiye
Teslim Lisansı

15.06.2020/55023792
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 15.06.2020 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınıza konu İhrakiye Teslim Lisansı belgesi için yeni doküman kodu tanımlanmış olup söz konusu belgenin doküman koduna Bakanlığımız internet sitesi, E-İşlemler menüsü, EDI/XML kodları başlığı altındaki İstenen Doküman Kodları Tablosu linkinden ulaşılabilir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

e-imzalıdır

Emine Bilgehan TEKELİOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikMenşe ve Dolaşım Belgeleri – 16.06.2020
Sonraki İçerik2010/08 Sayılı Onayın Yürürlükten Kaldırılması