9999 Kodlu Diğer Belge – İhrakiye Teslim Lisansı

9999 Kodlu Diğer Belge – İhrakiye Teslim Lisansı

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-100
Konu : 9999 Kodlu Diğer Belge – İhrakiye
Teslim Lisansı

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi: 15.06.2020 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınıza konu İhrakiye Teslim Lisansı belgesi için yeni doküman kodu tanımlanmış olup söz konusu belgenin doküman koduna Bakanlığımız internet sitesi, E-İşlemler menüsü, EDI/XML kodları başlığı altındaki İstenen Doküman Kodları Tablosu linkinden ulaşılabilir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

e-imzalıdır
Emine Bilgehan TEKELİOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print