Genelge 2020/14 – 2010/10 Sayılı Genelgede Değişiklik

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 72093537-010.06.01
Konu : 2010/10 Sayılı Genelgede
Değişiklik-Geçici İthal Edilen
Ambalajın İhracı

02.07.2020/55373447
DAĞITIM YERLERİNE

GENELGE
(2020/14)

İlgi: 09.03.2010 tarihli, 2010/10 Sayılı Genelge

İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

1. Genelgenin “1. Boş Olarak Geçici İthal Edilen Ambalajlar” başlıklı maddesinin ikinci paragrafında yer alan “Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu eki Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formunun 16 no.lu” ibaresi “Tek Pencere Sisteminde” olarak değiştirilmiştir.

2. Genelgenin “5. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Sahiplerince Geçici İthal Edilen Ambalajlar” başlığı “5. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahiplerince Geçici İthal Edilen Ambalajlar” olarak; söz konusu başlık içerisinde yer alan “A Sınıfı Onaylanmış Kişilerce” ibaresi “onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince” olarak değiştirilmiştir.

3. Genelgenin 6’ncı maddesinin (a) fıkrasına aşağıdaki ibare eklenmiştir.
“Ancak, ambalajın, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firma tarafından geçici ithal edilmesi durumunda, ihracat yetkisi verilen firmanın bu niteliklere haiz olmasına gerek bulunmamaktadır.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top