T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 18723479-153.08
Konu : 2014/17 Sayılı Genelge’de
Değişiklik

GENELGE
(2020/26)

İlgi : a) 18.07.2014 tarihli ve 2014/17 sayılı Genelge
b) 11.01.2017 tarihli ve 2017/2 sayılı Genelge
c) 04.01.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Genelge
ç) 12.09.2018 tarihli ve 2018/16 sayılı Genelge

Daha önce ilgi (b), (c) ve (ç)’de kayıtlı Genelgeler ile güncellenen ilgi (a)’da kayıtlı Genelge’nin “EK-1: Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya (Donatım ve İşletme Malzemesi)” başlıklı listesine, ekli listede GTİP’leri yer alan eşya eklenmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

EK:
– Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya (Donatım ve İşletme Malzemesi)

DAĞITIM:
– Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikMüdürlük Emri 2020/81 Hakkında Yazı
Sonraki İçerikÜrün Güvenliği ve Denetimi 2021/18