Search
Close this search box.

Müdürlük Emri 2020/81 Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Mersin Gümrük Müdürlüğü

Sayı : 60805799-131.99
Konu :Müdürlük Emri (2020/81)

30.10.2020/58593680
DAĞITIM YERLERİNE

23.10.2020 tarihli 2020/81 sayılı Müdürlük Emrinde;

….Konteyner ve diğer mühür kırılarak yapılan işlemlerde tatbik edilen mühürlerin sağlam olup olmadığının kontrol edilmesi ile tutulan tutanak ve müzekkerelerde eşyanın yüklü olduğu taşıma aracına(Konteyner,Tır..) ait detaylı bilgilerin yazılarak gerekli belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan eşyanın yüklü olduğu konteyner, Tırla ilgili olumsuzluk tespit edilmesi halinde kırılan mühürlerin tutanak ekine eklenmesi hususunda, Bilgi edinilmesi ile …gereğini rica ederim.” denilmekte olup,

Söz konusu Emir uyarınca tarafınızca azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda, bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Musa SOYDAN
Gümrük Müdürü a.
Gümrük Müdür Yardımcısı

Dağıtım:
Tüm Antrepo İşleticisi Firmalar.
Mersin Gümrük Antrepocular Derneği.
Görevli Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri/Yardımcıları.
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği.
Tüm Geçici Depolama Yeri İşleticisi Firmalar.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top