05.11.2020 Tarihli 31295 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3182

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci3283 sayılı Kanunun 2 nci,4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

4 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “7. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünün gümrük vergisi karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

G.T.İ.P.

AB, EFTA,
F.ADA.

GÜR.

B-HER.

G.KORE

MLZY.

SİNG.

KOS.

VEN.

D-8

D.Ü.

Dipnot

0713.40.00.00.13

9

9

0

5,2

9

9

9

9

9

9

MADDE 2- Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri ile söz konusu tablonun sonunda yer alan (8) ve (10) numaralı dipnotlar aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

G.T.İ.P.

AB, EFTA,
F.ADA.

GÜR.

B-HER.

G.KORE

MLZY.

SİNG.

KOS.

VEN.

D-8

D.Ü.

Dipnot

1206.00.91.00.19

3

3

0

3

3

10,1

0

3

3

3

8, 10

1206.00.99.00.19

3

3

0

3

3

10,1

0

3

3

3

8, 10

(8) 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gümrük vergisi oranları %0, Toplu Konut Fonu ise 0 EUR/100 kg/net olarak uygulanır.”

(10) 1 Temmuz 2021 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren gümrük vergisi oranları ile birlikte 10 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır.”

MADDE 3- Bu Karar yayımını tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.