Search
Close this search box.

2019/1 Sayılı İthalatta Gözetim Tebliği Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-111.01
Konu : 2019/1 Sayılı Tebliğ

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRİ DERNEĞİ

İlgi: 28.04.2020 ve 06.05.2020 tarihli dilekçeleriniz.

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 10.06.2020 tarihli ve 00054869364 sayılı yazıda; 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 2/6/2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu değişiklik ile Tebliğin 2/2 inci maddesi “(2) 1 inci maddede belirtilen ürünler, bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında brüt 25 kg veya daha az miktarda olması durumunda kayda alma uygulamasına tabi değildir.” hükmünü amir olmuştur.

Anılan Tebliğ değişikliği öncesinde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne muhatap 21.09.2020 tarihli ve 57567079 tarihli yazımız ile talimat verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

e-imzalıdır

Kadir TURSUN
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top