Search
Close this search box.

2019-Ncov Virüsü Nedeniyle Yaşanan Aksaklıklar

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 96603261-120.99
Konu : 2019-Ncov Virüsü Nedeniyle Yaşanan Aksaklıklar

11.03.2020 / 53104010
DAĞITIM YERLERİNE

Gerek muhtelif gümrük idarelerinden gerekse sektörden gelen bildirimlerde, koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle İran ve Irak’a açılan kara hudut kapılarındaki giriş ve çıkışların kısıtlanmasının transit rejimi kapsamında yük taşıyan araçların transit süre sınırını aşmasına neden olabildiği, bu durumda cezai müeyyide uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bazı gümrük idarelerinde tereddütlerin yaşandığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası “… deprem ve sel gibi herkesçe bilinen ve duyulan olaylarda gecikme dolayısıyla para cezası uygulanmaz.” hükmünü amirdir.

Bu itibarla, transit süre sınırı aşımlarının, koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle İran ve Irak’a açılan kara hudut kapılarında giriş ve çıkışların kısıtlanmasından kaynaklı olduğunun tespit edilmesi halinde, mezkur hüküm uyarınca para cezası uygulanmaması gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top