2019-Ncov Virüsü Nedeniyle Yaşanan Aksaklıklar

2019-Ncov Virüsü Nedeniyle Yaşanan Aksaklıklar

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :96603261-120.99
Konu :2019-Ncov Virüsü Nedeniyle Yaşanan Aksaklıklar

11.03.2020 / 53104010

DAĞITIM YERLERİNE

Gerek muhtelif gümrük idarelerinden gerekse sektörden gelen bildirimlerde, koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle İran ve Irak’a açılan kara hudut kapılarındaki giriş ve çıkışların kısıtlanmasının transit rejimi kapsamında yük taşıyan araçların transit süre sınırını aşmasına neden olabildiği, bu durumda cezai müeyyide uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bazı gümrük idarelerinde tereddütlerin yaşandığı anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası “… deprem ve sel gibi herkesçe bilinen ve duyulan olaylarda gecikme dolayısıyla para cezası uygulanmaz.” hükmünü amirdir.
Bu itibarla, transit süre sınırı aşımlarının, koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle İran ve Irak’a açılan kara hudut kapılarında giriş ve çıkışların kısıtlanmasından kaynaklı olduğunun tespit
edilmesi halinde, mezkur hüküm uyarınca para cezası uygulanmaması gerekmektedir.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print