T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-21558579-010.06.02-000071011234
Konu : 2021/12 Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE
2022/1

İlgi : 25.03.2021 tarihli ve 2021/12 sayılı Genelge

İlgide kayıtlı “Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri” konulu Genelgenin 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “31.12.2021” ibaresi “31.12.2022” şeklinde değiştirilmiştir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Dr. Mehmet MUŞ
Bakan

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız