Search
Close this search box.

2021/5 Sayılı ÜGD – Kontrol Belgesi Hakkında

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-12643810-134.01-00061445071
Konu : 2021 Expo-2021/5 Sayılı Ürün Güvenliği
ve Denetimi Tebliği-Kontrol Belgesi

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 11.02.2021 tarih 61361675 sayılı yazılarında;

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan 24.12.2020 tarihli, 60022065 sayılı yazıda, 2021 yılı mevzuat revizyon çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığından iletilen bir yazıda, 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere hazırlanan 2021/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamı ürünlerin 2021 yılında Hatay’da gerçekleştirilmesi öngörülen EXPO için ithal edilmek istenmesi durumunda bu ürünlere yönelik olarak anılan Bakanlıkça düzenlenecek uygunluk belgeleri için ithalatçıların ayrıca Kontrol Belgesi başvurusu yapmasına gerek olmadığının ifade edildiği, bu minvalde, ithalat işlemlerinde aksaklık yaşanmamasını teminen ithalatçıların, gümrük müşavirlerinin ve gümrük idarelerinin bilgilendirilmesinin yararlı olacağının değerlendirildiğinin ifade edildiği” belirtilmiştir.

Bilgi edinilmesini tebliğen rica ederim.

Güngör YILDIRIM
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı V.

Ek: 1 adet yazı ve eki


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-72093537-134.01-00061361675
Konu :2021 Expo-2021/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve
Denetimi Tebliği-Kontrol Belgesi

DAĞITIM YERLERİNE

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan 24.12.2020 tarihli, 60022065 sayılı yazıda, 2021 yılı mevzuat revizyon çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığından iletilen bir yazıda, 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere hazırlanan 2021/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamı ürünlerin 2021 yılında Hatay’da gerçekleştirilmesi öngörülen EXPO için ithal edilmek istenmesi durumunda bu ürünlere yönelik olarak anılan Bakanlıkça düzenlenecek uygunluk belgeleri için ithalatçıların ayrıca Kontrol Belgesi başvurusu yapmasına gerek olmadığının ifade edildiği, bu minvalde, ithalat işlemlerinde aksaklık yaşanmamasını teminen ithalatçıların, gümrük müşavirlerinin ve gümrük idarelerinin bilgilendirilmesinin yararlı olacağının değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Anılan Genel Müdürlüğün mezkur yazısında belirtilen hususlara ilişkin olarak bağlantı gümrük idarelerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Erdal KARAHİSAR
Bakan a.
Genel Müdür Yrd. V.

Ek: 1 adet yazı

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : E-94997749-010.05
Konu : 2021 EXPO

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

2021 yılı mevzuat revizyon çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığından iletilen bir yazıda, 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere hazırlanan 2021/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamı ürünlerin 2021 yılında Hatay’da gerçekleştirilmesi öngörülen EXPO için ithal edilmek istenmesi durumunda bu ürünlere yönelik olarak anılan Bakanlıkça düzenlenecek uygunluk belgeleri için ithalatçıların ayrıca Kontrol Belgesi başvurusu yapmasına gerek olmadığı ifade edilmektedir.

Bu minvalde, ithalat işlemlerinde aksaklık yaşanmamasını teminen ithalatçıların, gümrük müşavirlerinin ve gümrük idarelerinin bilgilendirilmesinin yararlı olacağı değerlendirmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

VEYSEL PARLAK
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top