Search
Close this search box.

Brexit Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-96603261-102.03-00061443067
Konu :Brexit – Ortak Transit Rejimi ve
Teminat Uygulamaları

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 24.12.2020 tarihli, 60082535 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, Birleşik Krallığın 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Ortak Transit Sözleşmesine ayrı bir Akit Taraf olacağı için söz konusu ülkeye/ülkeden yapılacak taşımalarda AB-Birleşik Krallık sınırında NCTS’de ayrıca bir sınır geçiş işlemi yapılması gerekeceğinden, 01.01.2021 tarihi itibarıyla ülkemizden başlayan ve varış ülkesi Birleşik Krallık olan ortak transit beyannamelerinde anılan ülkeye ilk giriş idaresinin transit idaresi olarak beyan edilmesi gerektiğinden bahisle gerekli tedbirlerin alınmasını teminen üyelerinizin bilgilendirilmesi istenilmiştir.

Ancak, Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, Birleşik Krallık varışlı bazı transit beyannamelerinde transit gümrük idaresinin seçilmediği ve bu nedenle IE050 [(ATR_SND) Beklenen Transit Kaydı] mesajının gönderilmediği anlaşılmıştır.

Buna göre, Ortak Transit Sistemi kapsamındaki işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini teminen, varış ülkesi Birleşik Krallık olan transit beyannamelerinde transit gümrük idaresinin beyan edilmesine titizlikle riayet edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ile konuya ilişkin gerekli uyarıların yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yrd. V.

DAĞITIM:
– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB)
– Uluslararası Nakliyeciler Derneğine (UND)
– Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD)
– Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacılığı ve Acente Sahipleri Derneğine (UKAT)
– Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
– Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
– İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
– İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
– Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top