Search
Close this search box.

Brexit – Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-96603261-102.03
Konu : Brexit – Ortak Transit Rejimi ve
Teminat Uygulamaları

DAĞITIM YERLERİNE

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılması sürecinin tamamlanmasını müteakip; 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme (Ortak Transit Sözleşmesi) ile Eşya Ticaretinde İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmeye, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, ayrı bir Akit Taraf olarak katılım sağlayacaktır.

Bu kapsamda, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasını öngören Brexit süreci kapsamındaki çekilme anlaşması ile belirlenen geçiş dönemi 31.12.2020 – 23:59 itibarıyla sona erecek olup; Brexit sürecinin tamamlanması ile söz konusu ülkeye/ülkeden yapılacak taşımalarda AB-Birleşik Krallık sınırında NCTS’de ayrıca bir sınır geçiş işlemi yapılması gerekecektir.

Bu itibarla, 01.01.2021 tarihinden itibaren, ülkemizden başlayan ve Birleşik Krallık varışlı düzenlenecek Ortak Transit Beyannamelerinde, Birleşik Krallığa ilk giriş gümrük idaresinin Transit Gümrük İdaresi olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 01.01.2021 tarihinden önce başlamış taşımalarda ise taşıtın 01.01.2021 tarihi ve sonrasında Birleşik Krallık transit idaresine varması durumunda, anılan ülke transit gümrük idarelerinden gönderilecek IE114 [(ATR_REQ)- Beklenen Transit Kaydı Talebi] taleplerine sistem tarafından IE115 [(ATR RSP)- Beklenen Transit Kaydı Cevabı] mesajı otomatik olarak iletilecek olup, sonrasında Birleşik Krallık transit idaresince ülkemiz hareket gümrük idaresine IE118 [(NCF_NOT)- Sınır Geçişi Bildirimi] mesajı gönderilecektir.

Bununla birlikte, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Akit Taraflar nezdinde yürürlüğe girecek olan ve Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’nin Eklerini değiştiren 2/2018 sayılı Ortak Komite Kararı ile mezkur Sözleşmenin Bireysel ve Kapsamlı Teminata ilişkin olan Ek III İlave C1 ve C3 değişmiş olup anılan Kararın Resmi Gazete’de yayımlanarak iç hukukumuza aktarım süreci tamamlanmadığından, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)‘nin 1 nolu eki “Ortak Transit Rejimi Bireysel Teminat Mektubu” ve 3 nolu eki “Ortak Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektubu” nun, yazımız ekinde bulunan mektup örneklerine göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ile konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını teminen üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yrd. V.

Ekler:

Ek1: Ortak Transit Rejimi Bireysel Teminat Mektubu Örneği

Ek2: Ortak Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektubu Örneği

Dağıtım:

– Türkiye Bankalar Birliğine
– Kredi Kayıt Bürosuna
– Türkiye Katılım Bankaları Birliğine
– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB)
– Uluslararası Nakliyeciler Derneğine (UND)
– Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Demeği (UTİKAD)
– Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacılığı ve Acente Sahipleri Derneğine (UKAT)
– Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
– Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
– İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
– İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
– Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top