image_pdfimage_print

14.01.2022 Tarihli 31719 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN
DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/18) ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/28)

MADDE 1 – 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/18)’in Ek-1’inde yer alan “6201.12.10.00.14” ibaresi “6201.30.10.00.14” olarak, “6201.13.90.00.13” ibaresi “6201.40.90.00.13” olarak, “6201.92.00.00.18” ibaresi “6201.30.10.00.19” olarak değiştirilmiş, “6206.40.00.00.12” ve “6206.40.00.00.13” GTİP numaralı maddeler yürürlükten kaldırılmış, “6206.40.00.00.11” GTİP numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke “9404.90.90.00.00” GTİP numaralı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

138.6206.40.00.00.00Sentetik veya suni liflerden
229.6201.30.90.00.19Diğerleri

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2021

31706 (4. Mükerrer)

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print