GTİP 94.01 / 94.06 (Mobilyalar, Tıpta veya Cerrahide Kullanılan Mobilyalar, Yatak Takımları ve Benzeri Doldurulmuş Eşya; Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen veya Yer Almayan Aydınlatma Cihazları; Reklam Lambaları, Işıklı Tabelalar, Işıklı İsim Plakaları ve Benzerleri; Prefabrik Yapılar)

  35
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  94.01Oturmaya mahsus mobilyalar ( 94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirilebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları:
  9401.10– Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalar:
  9401.10.00.10.00– – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (deriyle kaplanmamış)
  9401.10.00.90.00– – Diğerleri
  9401.20.00.00.00– Motorlu taşıtlarda kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalar
  9401.30– Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler:
  9401.30.00.00.11– – Ahşap koltuk ve sandalyeler
  9401.30.00.00.12– – Adi metallerden koltuk ve sandalyeler
  9401.30.00.00.19– – Diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler
  9401.40.00.00.00– Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
  – Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar:
  9401.52.00.00.00– – Bambudan
  9401.53.00.00.00– – Hintkamışından
  9401.59.00.00.00– – Diğerleri
  – Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar:
  9401.61– – İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar:
  9401.61.00.00.11– – – Çocuklar için olanlar
  9401.61.00.00.19– – – Diğerleri
  9401.69– – Diğerleri:
  9401.69.00.00.11– – – Çocuklar için olanlar
  9401.69.00.00.19– – – Diğerleri
  9401.71– – İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar:
  – Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar:
  9401.71.00.00.11– – – Çocuklar için olanlar
  9401.71.00.00.19– – – Diğerleri
  9401.79– – Diğerleri:
  9401.79.00.00.11– – – Çocuklar için olanlar
  9401.79.00.00.19– – – Diğerleri
  9401.80– Oturmaya mahsus diğer mobilyalar:
  9401.80.00.00.11– – Çocuklar için olanlar
  9401.80.00.00.19– – Diğerleri
  9401.90– Aksam ve parçalar:
  9401.90.10.00.00– – Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalara ait olanlar
  – – Diğerleri :
  9401.90.30.00.00– – – Ahşap olanlar
  – – – Diğerleri
  9401.90.80.00.11– – – – Kara nakil vasıtalarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalara ait olanlar
  9401.90.80.00.19– – – – Diğerleri
  94.02Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar (ameliyat masaları, muayene masaları, kliniklerde kullanılmaya mahsus mekanik tertibatlı karyolalar, dişci koltukları), döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı berber koltukları ve benzeri koltuklar; bu eşyaların aksam ve parçaları:
  9402.10– Dişçilik veya berber koltukları veya benzeri koltuklar, bunların aksam ve parçaları
  9402.10.00.00.11– – Dişçilik koltukları
  9402.10.00.00.19– – Diğerleri
  9402.10.00.00.21– – Aksam ve parçalar
  9402.90– Diğerleri
  9402.90.00.00.11– – Eğme, döndürme, yükseltme, alçaltma gibi fonksiyonlara haiz mekanik tertibatlı ameliyat masaları
  9402.90.00.00.12– – Ortopedik masalar
  9402.90.00.00.13– – Mekanik tertibatlı karyolalar
  9402.90.00.00.19– – Diğerleri
  9402.90.00.00.21– – Aksam ve parçalar
  94.03Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları:
  9403.10– Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar:
  – – Yüksekliği 80 cm.yi geçmeyenler:
  9403.10.51.00.00– – – Yazı masaları
  9403.10.58.00.00– – – Diğerleri
  – – Yüksekliği 80 cm.yi ‘geçenler:
  9403.10.91.00.00– – – Kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar
  9403.10.93.00.00– – – Çekmeceli dolaplar, dosya veya fiş dolapları
  9403.10.98.00.00– – – Diğerleri
  9403.20– Metalden diğer mobilyalar:
  – – Karyolalar:
  9403.20.20.00.11– – – Çocuk karyolaları ve beşikler
  9403.20.20.00.19– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  9403.20.80.10.00– – – Çinkodan, demir veya çelikten asma yemek dolapları
  9403.20.80.90.00– – – Diğerleri
  9403.30– Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar:
  – – Yüksekliği 80 cm.yi geçmeyenler:
  9403.30.11.00.00– – – Yazı masaları
  9403.30.19.00.00– – – Diğerleri
  – – Yüksekliği 80 cm.yi geçenler:
  9403.30.91.00.00– – – Kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; çekmeceli dolaplar, dosya ve fiş dolapları
  9403.30.99.00.00– – – Diğerleri
  9403.40– Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar :
  9403.40.10.00.00– – Hazır mutfak üniteleri
  9403.40.90.00.00– – Diğerleri
  9403.50– Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar:
  9403.50.00.00.11– – Çocuk karyolaları ve beşikler
  9403.50.00.00.19– – Diğerleri
  9403.60– Diğer ahşap mobilyalar:
  9403.60.10.00.00– – Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
  9403.60.30.00.00– – Mağazalarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
  – – Diğer ahşap mobilyalar:
  9403.60.90.10.00– – – Asma ecza dolapları ve banyolarda kullanılacak türden küçük dolaplar
  9403.60.90.90.00– – – Diğerleri
  9403.70– Plastik maddelerden mobilyalar:
  9403.70.00.00.11– – Çocuk karyolaları ve beşikler
  9403.70.00.00.19– – Diğerleri
  – Diğer maddelerden mobilyalar (kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden olanlar dahil):
  9403.82.00.00.00– – Bambudan olanlar
  9403.83.00.00.00– – Hintkamışından
  9403.89.00.00.00– – Diğerleri
  9403.90– Aksam ve parçalar:
  9403.90.10.00.00– – Metalden olanlar
  9403.90.30.00.00– – Ahşap olanlar
  9403.90.90.00.00– – Diğer maddelerden olanlar
  94.04Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış veya gözenekli kauçuk ya da plastikten veya herhangi bir malzemeden dahili olarak donatılmış veya doldurulmuş yatak takımı eşyası ve benzeri eşya (şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi) (kaplanmış olsun olmasın):
  9404.10.00.00.00– Şilte mesnetleri
  – Şilteler:
  9404.21– – Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın):
  9404.21.10.00.00– – – Kauçuktan olanlar
  9404.21.90.00.00– – – Plastik maddelerden olanlar
  9404.29– – Diğer maddelerden olanlar:
  9404.29.10.00.00– – – Metal yaylı olanlar
  9404.29.90.00.00– – – Diğerleri
  9404.30.00.00.00– Uyku tulumları
  9404.90– Diğerleri:
  9404.90.10.00.00– – Kuş tüyüyle doldurulmuş olanlar
  9404.90.90.00.00– – Diğerleri
  94.05Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları (projektörler ve sahne projektörleri dahil) ve bunların aksam ve parçaları; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan sabit bir ışık kaynağına sahip ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları ve benzer eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları:
  9405.10– Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç):
  – – Plastik veya seramik maddelerden yapılmış olanlar:
  9405.10.21.00.00– – – Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar
  – – – Diğerleri:
  9405.10.40.10.00– – – – Seramik maddelerden yapılmış olanlar
  9405.10.40.90.00– – – – Diğerleri
  – – Camdan olanlar:
  – – – Avizeler
  9405.10.50.10.11– – – – Kristal avizeler
  9405.10.50.10.19– – – – Diğerleri
  9405.10.50.90.00– – – Diğer aydınlatma cihazları
  – – Diğer maddelerden olanlar:
  9405.10.91.00.00– – – Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerinin kullanılmasına mahsus olanlar
  9405.10.98.00.00– – – Diğerleri
  9405.20– Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar:
  – – Plastik veya seramik maddelerden olanlar:
  9405.20.11.00.00– – – Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar
  – – – Diğerleri:
  9405.20.40.10.00– – – – Seramik maddelerden olanlar
  9405.20.40.90.00– – – – Diğerleri
  9405.20.50.00.00– – Camdan olanlar
  – – Diğer maddelerden olanlar:
  9405.20.91.00.00– – – Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar
  9405.20.99.00.00– – – Diğerleri
  9405.30.00.00.00– Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar
  9405.40– Elektrikli diğer aydınlatma cihazları:
  9405.40.10.00.00– – Projektörler
  – – Diğerleri:
  – – – Plastik maddelerden olanlar:
  9405.40.31.00.00– – – – Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar
  9405.40.35.00.00– – – – Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar
  9405.40.39.00.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğer maddelerden olanlar:
  9405.40.91.00.00– – – – Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar
  9405.40.95.00.00– – – – Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar
  9405.40.99.00.00– – – – Diğerleri
  9405.50.00.00.00– Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları
  9405.60– Işıklı panolar, ışıklı tabelalar ve ışıklı isim tabelaları ve benzeri eşya:
  9405.60.20.00.00– – Plastik maddelerden olanlar
  9405.60.80.00.00– – Diğer maddelerden olanlar
  – Aksam ve parçalar:
  9405.91– – Camdan olanlar:
  9405.91.10.00.00– – – Elektrikli aydınlatma cihazlarında kullanılan eşya (projektörler hariç)
  – – – Diğerleri:
  9405.91.90.10.00– – – – Projektörlere ait olanlar
  – – – – Diğerleri
  9405.91.90.90.11– – – – – Lüks lambası camları
  9405.91.90.90.18– – – – – Diğerleri
  9405.92.00.00.00– – Plastik maddelerden olanlar
  9405.99.00.00.00– – Diğerleri
  94.06Prefabrik yapıIar:
  9406.10.00.00.00– Ahşap olanlar
  9406.90– Diğerleri:
  9406.90.10.00.00– – Taşınabilir (mobil) evler
  – – Diğerleri
  – – – Demir ve çelikten olanlar
  9406.90.31.00.00– – – – Seralar
  9406.90.38.00.00– – – – Diğerleri
  9406.90.90.00.00– – – Diğer maddelerden olanlar
  image_pdfimage_print