GTİP 93.01 / 93.07 (Silahlar ve Mühimmat; Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarı)

  23
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  93.01Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç)
  9301.10.00.00.00– Topçu silahları (örneğin, toplar, obüsler ve havanlar)
  9301.20.00.00.00– Roket fırlatıcılar; alev-atıcılar; el bombası atıcıları; torpil tüpleri ve benzeri fırlatıcılar
  9301.90.00.00.00– Diğerleri
  9302.00.00.00.00Revolverler ve tabancalar ( 93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç):
  93.03Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar ( spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi):
  9303.10.00.00.00– Ağızdan doldurmalı ateşli silahlar
  9303.20– Diğer spor, av veya hedef için yivsiz tüfekler (yivli-yivsiz kombine namlulu olanlar dahil):
  9303.20.10.00.00– – Yivsiz, tek namlulular
  9303.20.95.00.00– – Diğerleri
  9303.30.00.00.00– Diğer spor, av veya hedef için yivli tüfekler
  9303.90.00.00.00– Diğerleri
  9304.00.00.00.00Diğer silahlar ( yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) ( 93.07 pozisyonundakiler hariç)
  93.0593.01 ila 93.04 Pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam, parça ve aksesuarları:
  9305.10.00.00.00– Revolverler ve tabancalara ait olanlar
  – 93.03 Pozisyonundaki tüfeklere ait olanlar:
  9305.20.00.10.00– – Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
  9305.20.00.90.00– – Diğerleri
  – Diğerleri:
  9305.91.00.00.00– – 93.01 Pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar
  – – Diğerleri :
  9305.99.00.10.00– – – Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
  – – – Diğerleri
  9305.99.00.90.11– – – – Dipçik taslakları
  9305.99.00.90.19– – – – Diğerleri
  93.06Bombalar, el bombaları, torpidolar, mayınlar, güdümlü mermiler ve benzeri harp mühimmatı ve bunların aksam ve parçaları; fişekler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam ve parçala rı (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları dahil):
  – Av tüfekleri için fişekler ve bunların aksam ve parçaları; havalı silah kurşunları:
  9306.21.00.00.00– – Fişekler
  9306.29.00.00.00– – Diğerleri
  9306.30– Diğer fişekler ve bunların aksam ve parçaları:
  – – 93.02 Pozisyonundaki revolverler ve tabancalar ile 93.01 pozisyonun daki hafif makinalı tabancalara ait olanlar:
  9306.30.10.10.00– – – 93.01 Pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar
  9306.30.10.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  9306.30.30.00.00– – – Harp silahlarına ait olanlar
  – – – Diğerleri
  9306.30.90.00.10– – – – Perçinleme veya benzeri alet veya sürgülü hayvan öldürücüler için fişekler
  9306.30.90.00.90– – – – Diğerleri
  9306.90– Diğerleri:
  9306.90.10.00.00– – Harp silahlarına ait olanlar
  9306.90.90.00.00– – Diğerleri
  9307.00.00.00.00Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları
  image_pdfimage_print