Search
Close this search box.

2022 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı % 36,20

Kaydet
Kapat

2021 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı % 36,20 Oldu

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)” 27.11.2021 Tarihli 31672 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe girmektedir.

Bu hüküm uyarınca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı 19 yılın en yüksek artışıyla pek çok vergi kalemi, tapu harcı, noter harcı, damga vergisi ve trafik para cezaları vb. gibi birçok değerli kâğıt bedelleri 2022 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak artış uygulanacaktır.


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top