İçindekiler

     AB Mevzuat   

2023 Yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli, TGTC 2022/2023 Değişim Tablosu, Gümrük Mevzuatı, İthalat İhracat Mevzuatı ve İlgili Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerin Değişiklikleri


TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELLERİ


2023 YILI TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN UYGUNLUK BELGESİ VE HİZMET BEDELLERİ


CUMHURBAŞKANI KARARLARI


2023 YILI İTHALAT TEBLİĞLERİ


2023 YILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ


BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI TEBLİĞLERİ


     AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.      

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.