14.07.2020 Tarihli 31185 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2756

17/4/2020 tarihli ve 2423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

13 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

13/7/2020 TARİHLİ VE 2756 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 17/4/2020 tarihli ve 2423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 1 inci maddesinde yer alan “15/7/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil)” ibaresi “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
18/4/2020 31103

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikGeri Gelen Eşya ve Geri Getirilmeyen Eşya
Sonraki İçerikİthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine Tebliğ 2020/8