T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-156.02-
Konu : 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hk.(KDV)

13.05.2022 / 74609474
DAĞITIM YERLERİNE

29.03.2022 tarihli 5359 sayılı Karar kapsamında 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yapılan değişiklikle söz konusu BKK`nın eki (II) sayılı listenin 22 inci sırasında yer alan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri“ kapsamındaki eşyaya uygulanacak KDV oranı % 8 olarak belirlendiğinden söz konusu madde kapsamına giren eşya için BİLGE Sisteminde KDV oranının %8 olarak uygulanabilmesi için “UTSKDV8” muafiyet kodu oluşturulmuştur.

Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “B)Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 5 inci sırasında yer alan “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlara ilişkin olarak uygulanacak KDV oranı % 1 olarak belirlendiğinden söz konusu madde kapsamına giren eşya için BİLGE Sisteminde KDV oranının %1 olarak uygulanabilmesi için “TFKDV1” muafiyet kodu oluşturulmuştur.

Bu kapsamda, BİLGE Sisteminde muafiyet kodu alanında “UTSKDV8” muafiyet kodu seçildiğinde KDV oranı %8, “TFKDV1” muafiyet kodu seçildiğinde KDV oranının % 1 olarak uygulanması yönünde sistem düzenlemesi yapılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Kerem EROL
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.