Search
Close this search box.

Yurt Dışı Biyolojik Materyal Transfer Sistemi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-18723479-153.99-
Konu : Yurt Dışı Biyolojik Materyal Transfer Sistemi

12.05.2022 / 74606745
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 5303 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7 inci ve 8 inci maddeleri ile, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 Sayılı Kararın 91 inci ve 92 inci maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişiklik ile yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen materyallere muafiyet tanınmış, bu materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderileceği hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nden alınan 16.03.2022 tarihli ve 440.99 sayılı Yurt Dışı Biyolojik Materyal Transfer Sistemi konulu yazı ilişikte gönderilmektedir.

Tetkik amacıyla yurt dışından gelecek olan biyolojik materyallerin giriş işlemlerinde kontrol edilmek üzere Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri listeleri ekte gönderilmektedir. Ayrıca söz konusu listelere güncel olarak https://shgmtetkikdb.saglik.gov.tr adresinden ulaşılması mümkün olabilecektir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Kerem EROL
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top