72 ve 73. Fasıllardaki Eşyalar Hakkında

72 ve 73. Fasıllardaki Eşyalar Hakkında

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 63721428-162.99
Konu : 72 ve 73. Fasıllardaki Eşyalar
Hakkında

DAĞITIM YERLERİNE

Bağlantımız İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünden alınan 04.09.2020 tarihli, 57164428 sayılı yazıda

“Müdürlüğümüze analiz işlemleri yapılmak üzere gönderilen Gümrük Tarife Cetveli 72 ve 73. fasıllardaki pik demir, dövme demir, dövülmüş demir ve çelik cinsi eşyalarla ilgili olarak tespiti yapılamayan hususlarda gerekli eğitim, metot geçerlilik testleri, personel yetkinlik çalışmaları teorik ve pratik uygulamalar ile tamamlanmış ve Müdürlüğümüzce GTİP tespitine yönelik analiz işlemleri yapılabilir hale geldiği bildirilerek, bu kapsamda söz konusu fasılda yer alan numuneler Laboratuvarımıza sevk edilirken yazımız ekinde yer alan fotoğraflarda da görüleceği üzere;

– Numunelerin en az 15 cm uzunluğunda ve 3-5 cm kalınlığında olması,

– Özellikle mikroskobik yüzey analizi gerektiren numunelerin kesilmesi esnasında yüzeyine zarar verilmemiş olması,

– Kesilen örnek numunenin mevcut eşyadaki konumunun işaretlenmesi ( boru, çubuk vb. şekillerde) ve yönelim yönünün belirtilmesi,

-Numunenin orijinal halinin fotoğrafının LARA’ya eklenmesi, fotoğraf yüklenmesinin mümkün olmaması halinde ise fiziksel halinin (en-boy uzunluğunun) belirtilmesi gerekmektedir” denilmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Özgür DANACI
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdü Yardımcısı V.

Ek: 1 adet yazı ve ekleri

Dağıtım:
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlükleri
Tüm Bağlantı Tasfiye İşletme Müdürlükleri
Tüm Bağlantı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Gümrük Müdürlükleri
Tüm Şube Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print