Search
Close this search box.

Sızdırmazlık Contası Eşyanın Sınıflandırılması Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-162.01
Konu : Sızdırmazlık Contası Ticari Tanımlı
Eşyanın Sınıflandırılması

25.08.2020 / 56781453
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Orta Akdeniz GDTBM’nin 04.08.2020 tarihli ve 56309470 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda Tekno Bağlantı Elemanları Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sızdırmaz conta ticari ismiyle tanımlanan eşya için Bağlayıcı Tarife Bilgisi talebinde bulunulduğu, Mersin Laboratuvar Müdürlüğünün 29.07.2020 tarih 56264397 sayılı yazısı ekinde alınan rapor ile söz konusu eşyanın 8484.10.00.00.19 GTİP’de sınıflandırılması gerektiği belirtilmiş olmakla birlikte benzer eşyanın TR340000170282 referans nolu BTB ile 7318.22.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılmış olması nedeniyle eşyanın GTİP tespitinde tereddüt yaşandığı belirtilerek konunun Genel Müdürlüğümüzce incelenmesi istenilmiştir.

TGTC 8484.10 tarife alt pozisyonunda “Diğer maddelerle birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki yada daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar” yer almakta olup bu pozisyona ait açıklama notları (A) bölümünde : “Aşağıdakilerden oluşurlar:

(i) Amyant çekirdeği(veya bazen keçe, karton veya diğer metalik olmayan maddeler) iki metal levha arasına sıkıştırılmıştır.

veya;

(ii) Şekil vermek için kesilmiş ve contanın içindeki herhangi bir deliğin kenarlarının dışı boyunca ve çevresine metal levha tutturulan amyant veya diğer metalik maddeler veya;

(iii) Üst üste konulmuş ince metal yaprakların veya tabakaların (aynı metaller veya benzeri olmayan metallerden) basınç altında birleştirilmesinden oluşanlar.

Bunlar, esas itibariyle belirli motor, pompa, vb. için veya bazı belirli boruları birleştirmede kullanılırlar…

…Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:

(a) Metal levha veya folyo içerenler dışındaki contalar ve benzerleri, (B) bendinde yazılı şartlar dahilinde gelmemiş olmak kaydıyla, mamul bulundukları maddenin rejimine tabidir.

hükümleri bulunmaktadır.

Açıklamalardan görüleceği üzere bir contanın 8484.10 alt pozisyonunda yer alabilmesi için gerek kullanım alanı itibariyle gerek özellik olarak yukarıda sayılan alternatiflerden birini sağlaması gerekmekte olup her metal bileşeni olan contanın 84.84 pozisyonunda yer alması gibi bir kural bulunmamaktadır.

Buna göre belirli bir şekilde kesilmiş; örneğin bir yüzü metal bir yüzü kauçuk, dışı metal halka-içi kauçuk halka, içi metal halka-dışı kauçuk halka vb. bir conta 4016.93 tarife alt pozisyonunda yer alırken (örnek: DE9361/15-1, DE6119/15-1, DE1681/15-1, DEBTI24322/18-1, DE334/15-1, CZ21-0404-2010) dışı boyunca ve çevresine metal levha tutturulan, diğer bir ifadeyle contanın dış kenarı ve delik kısmın/kısımlarının etrafının metal kaplı olduğu tipte contalar 8484.10 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.(örnek: DEBTI4899/19-1) Söz konusu ürünlerde sızdırmazlık sağlayan bileşen kauçuk olduğundan eşya esas olarak 40. Fasılda yer almakta, 73.18 pozisyonunda rondela olarak sınıflandırılmamaktadır.

Bu itibarla Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılan BTB başvurusu konusu bir yüzü metal plaka ile kaplı EPDM kauçuktan conta türü eşyanın yukarıda bahsi geçen hususlar çerçevesinde 4016.93 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce düzenlenen TR340000170282, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce düzenlenen TR160000140005-6-8-9 referans nolu BTB’lerin de gözden geçirilerek gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Ayrıca Gümrük Genel Tebliğinin (Tarife) (Seri No:14) onüçüncü maddesinin 4. fıkrası “Yetkilendirilmiş Bölge Müdürlükleri, BTB konusu eşyanın sınıflandırılmasında tereddüt ettikleri hususlar hakkında istişarede bulunabilirler.” hükmünü amirdir. Bu itibarla söz konusu durumda konunun öncelikle Mersin GDTBM’nce İstanbul GDTBM’ne aktarılmasında yasal bir engel bulunmamakta olup tereddütlerin giderilememesi halinde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top