T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Transit ve TIR Dairesi

Sayı  : E-96603261-120.05.03-
Konu : Açık Transit Beyannameleri
Araştırma / Tahsilat Ekranı

06.01.2022 / 70758229
DAĞITIM YERLERİNE

NCTS Uygulaması üzerinde varış gümrük idarelerince gerçekleştirilen araştırma ve tahsilat işlemlerinde, işlem yapılabilecek statüde olan transit beyannamelerinin daha kolay tespit edilebilmesini teminen; NCTS Uygulaması > Araştırma / Tahsilat İşlemleri > Varış Gümrük idaresinde Araştırma ve Tahsilat” ekranı üzerinde “İşlem Yapılabilecek Beyanlar” ismiyle yeni bir sekme açılmış olup, bahse konu sekme ile sorgulama yapıldığında işlem yapılabilecek statüde olan transit beyannamelerinin görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak bağlantı gümrük idarelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükler

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.