T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

25.03.2021

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 25.03.2021 Tarihinden İtibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak “Özel Tüketim Vergisi Tutarları” ekteki tabloda yer almaktadır.

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.