Gümrükler Genel Müdürlüğü İzinli Alıcı Sevk İşlemleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İzinli Alıcı Sevk İşlemleri

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
 Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-52856264-106.03[02]-00062628740
Konu : îzinli Alıcı Sevk İşlemleri

DAĞITIM YERLERİNE

 

             Bilindiği üzere, 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği‘nin 97 nci maddesi;

”(1)       İzinli alıcı yetkisi kapsamında yalnızca 4/A maddesi uyarınca YYS-I statüsüne sahip yetkilendirilmiş yükümlülerin eşyasının işlemleri yapılabilir.

2)         İzinli alıcı yetkisi kapsamında eşya yurt dışından herhangi bir taşımacı aracılığıyla getirilebilir ancak transit işleminin sonlandırılmasına ilişkin tüm işlemler izinli alıcı tarafından 99 uncu madde kapsamında yetkilendirilmiş olan tesislerinde gerçekleştirilir.

3)         İkinci fıkra uyarınca izinli alıcı tesisinde transit işlemleri sonlandırılan bir eşyanın ithalat işlemlerinin bulunduğu izinli alıcı tesisinde gerçekleştirilmeyecek olması halinde, eşyanın, ithalat işlemleri gerçekleştirilmek üzere, ulusal transit rejimi kapsamında 91 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen taşıyıcılar aracılığıyla aşağıda sayılan yerlerden herhangi birine sevk edilmesi gerekir:
            a) îzinli alıcının kendisine ait başka bir tesisi.
            b) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesisi.
            c) Gümrük antreposu.
            ç) 117 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında belirlenmiş gümrük idaresi.”
            hükmünü amirdir.

            Bu kapsamda, izinli alıcı tesisine gelen eşyanın sahibinin YYS-I statüsünün olmaması halinde, eşyanın ithalat işlemleri izinli alıcı tesisinde yapılamayacaktır. Bu durumda, söz konusu eşyaya ilişkin varış haber etme ve boşaltma işlemlerinin ardından 29.06.2020 tarihli, “İzinli Alıcı İşlemleri” konulu 2020/13 sayılı Genelge eki kılavuzun 3 üncü bölümünde yer alan “Yönetmeliğin 117 nci Maddesi Kapsamındaki Parsiyel İşlemler” başlığında belirtildiği şekilde işlemlere devam edilmesi gerekmektedir. Söz konusu sevk işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için izinli alıcı yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli gönderici yetkisinin de bulunması gerekmektedir.

            Konuya ilişkin olarak sektörün bilgilendirilmesini teminen üyelerinize gerekli duyurunun yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin  Gümrük Müşavirleri Derneği


Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Belgeleri ve Kapsamlı Bilgi İçin Tıklayınız

image_pdfimage_print
error: İçerik korunmaktadır !!