T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-106.03[02]
Konu : İzinli Alıcı İşlemleri

29.06.2020/55349089
DAĞITIM YERLERİNE

Genelge
(2020/13)

21 Şubat 2020 tarihli ve 31046 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile revize edilen izinli alıcı uygulaması kapsamındaki işlemlerin ekte yer alan kılavuza göre yürütülmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Ek: İzinli Alıcı İşlemleri Kılavuzu
(https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresinden de erişilebilir.)

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikElektronik Sigaralar Hakkında Yazı
Sonraki İçerikAntrepoların Denetlenmesi ve Antrepolara Girebilecek Kişiler