Search
Close this search box.

Elektronik Sigaralar Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : 30157710-380.99
Konu : Elektronik Sigara

16.06.2020 / 55027724
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :01.11.2019 tarihli ve 30157710-380.99/00049049238 sayılı yazımız.

25.02.2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2149 sayılı Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazları ile Bazı Tütün Mamülleri ve Tütün Mamüllerini Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamüllerin İthaline İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nda,

“(1) Sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü, puro ve sigarillo haricindeki tütün mamulleri ile ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithali yasaktır.

(2) Ticaret Bakanlığı, birinci fıkra kapsamında ithali yasaklanan eşyanın, yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.” hükümleri yer almaktadır.

Tasfiye Yönetim Sistemi (TYS) üzerinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, söz konusu mevzuat düzenlemelerinin hazırlanması aşamasında tasfiye işlemleri askıya alınan yaklaşık CIF Değeri 10.8 milyon TL elektronik sigara ve aksamı cinsi eşyanın bulunduğu tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların bir an evvel tasfiye süreçlerinin tamamlanarak ülkemiz ekonomisine kazandırılması ve bu sayede kamu hazinesi de katkı yapılması önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Gümrük Yönetmeliği ‘nin “Yasaklamaya Tabi Eşyanın Transiti” başlıklı 225 inci maddesinin “Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yasaklanan eşya ile 56 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren eşyanın ve kanun veya genel idari düzenleyici işlemlerle ithali yasaklanan eşyanın transitine izin vermeye gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri yetkilidir.” hükmü de dikkate alınarak söz konusu eşyanın yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle tasfiye işlemlerinin tamamlanması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Savaş MALKOÇ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top