Search
Close this search box.

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020/9 Hakkında Yazı

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-116[GGM-9]
Konu : 2020/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve
Denetimi Tebliği 12/4 Üncü Maddesi
Uygulanması Hakkında

19.06.2020 / 55107626
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi 27.12.2019 tarihli ve 30991 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/9) 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında “4) İthal edilmiş ürünün GTİP’sinin Ek-2 ’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde şişme botlar hariç keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Şişme botlara ilişkin bildirimler ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletilir. İlgili Bakanlık tarafından ürünün güvensiz olduğunun tespit edilerek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir. ” Hükmü yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan (Meteoroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü) alman 17.06.2020 tarihli ve 1655929 sayılı yazıda; söz konusu bildirimlerin, ithal edilen ürünlere ilişkin detaylı GTİP kodu ile marka, model, tip vb. bilgileri içerecek şekilde, gereği için doğrudan Bakanlıkları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine, bilgi için Genel Müdürlüklerine iletilmesi istenilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve 2020/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’nin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki bildirimlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın mezkur yazısında belirtildiği şekilde yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top