Search
Close this search box.

UBAK İzin Belgesi Kontrolleri

Kaydet
Kapat

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı: 43200378-235.99-E.33245
Konu: UBAK İzin Belgesi Kontrolleri

19.06.2020/33245
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 01.04.2020 tarih ve 98977746-235.99-E.22024 sayılı yazımız.
b) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 16.06.2020 tarihli ve E.32712 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazımız ile, UBAK İzin Belgeleriyle yapılan taşımalarda Covid-19 salgını nedeniyle taşımacıların sıkıntı yaşamamalarını teminen;

– UBAK İzin Belgeleri yanında sunulan ve 12 Mart 2020 tarihi itibariyle süresi dolmuş olan Çekici ve Romörk / Yarı Römork İçin Yola Elverişlilik Belgelerinin (The roadworthiness test for the motor vehicle and the trailer or semitrailer) geçerli kabul edilmesi,

– Taşıma operasyonu esnasında Covid-19’dan kaynaklı prosedürler nedeniyle süresi dolan Kısa Süreli UBAK İzin Belgelerinin taşıma bitinceye kadar kabul edilmesi,

hususlarında 30 Haziran 2020 tarihine kadar uygulanacak geçici muafiyetlere ilişkin tüm Gümrük Müdürlüklerinizin bilgilendirilmesi talep edilmişti.

Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi (b) yazıda ise, Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF) Sekreteryasınca üye ülkelere yapılan son bilgilendirmeye istinaden sözkonusu muafiyetlerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize ve söz konusu muafiyetlerin uzatıldığına ilişkin tüm Gümrük Müdürlüklerinin ivedilikle bilgilendirilmeleri hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Mahmut GÜRSES
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Ticaret Bakanlığına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
Uluslararası Nakliyeciler Derneğine
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğine
Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacılığı ve Acente Sahipleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top