Bazı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar Hakkında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar / 2705 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Bazı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar Hakkında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar / 2705 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

30.06.2020 Tarihli 31171 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2705

Bazı ‘”İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerde uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki 20/4/2020 tarihli ve 2429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

29 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

29/6/2020 TARİHLİ VE 2705 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerde uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki 20/4/2020 tarihli ve 2429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki tabloda yer alan ve 56,03 gümrük tarife pozisyonu ile başlayan eşyalara ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.PDipnot İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
12348
567
5603.11.10.00.0000020202020
5603.11.90.00.1100020202020
5603.11.90.00.120000000
5603.11.90.00.1300020202020
5603.11.90.00.1900020202020
5603.12.10.00.0000020202020
5603.12.90.00.1100020202020
5603.12.90.00.120000000
5603.12.90.00.1300020202020
5603.12.90.00.1900020202020
5603.13.10.00.0000020202020
5603.13.90.00.1100020202020
5603.13.90.00.120000000
5603.13.90.00.1300020202020
5603.13.90.00.1900020202020
5603.14.10.00.0000020202020
5603.14.90.00.1100020202020
5603.14.90.00.120000000
5603.14.90.00.1300020202020
5603.14.90.00.1900020202020
5603.91.10.00.0000020202020
5603.91.90.00.1100020202020
5603.91.90.00.120000000
5603.91.90.00.1300020202020
5603.91.90.00.1900020202020
5603.92.10.00.0000020202020
5603.92.90.00.1100020202020
5603.92.90.00.120000000
5603.92.90.00.1300020202020
5603.92.90.00.1900020202020
5603.93.10.00.0000020202020
5603.93.90.00.1100020202020
5603.93.90.00.120000000
5603.93.90.00.1300020202020
5603.93.90.00.1900020202020
5603.94.10.00.0000020202020
5603.94.90.00.1100020202020
5603.94.90.00.120000000
5603.94.90.00.1300020202020
5603.94.90.00.1900020202020

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
21/4/202031106

2705 Sayılı Kararın EK Tablosu İçin Link’e Tıklayınız

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print