T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E16934678-180.05
Konu : Almanya Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrol Hk

25.02.2022/72289316
DAĞITIM YERLERİNE

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 17.06.2021 tarihli, 64809248 sayılı ve Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 13.08.2021 tarihli, 66358274 sayılı yazılarında, Almanya yetkili makamlarına sonradan kontrole gönderilen menşe şahadetnamelerine ilişkin olarak alınan cevapta, menşe şahadetnamelerinin saklama süresi 2 yıl olduğundan, sonradan kontrole gönderilen belgelerin 2 yıl öncesine ait olduğu ve bu nedenle detaylı bilginin mevcut olmadığının ifade edildiği belirtildiğinden sonradan kontrol sürecinin nasıl sonlandırılması gerektiği konusunda tereddüt hasıl olduğu bildirilmiştir.

Konuya ilişkin olarak, iki yıllık süreyi geçmiş menşe şahadetnameleri için Almanya yetkili makamlarından cevap alınamayacağı değerlendirildiğinde, bu kapsamdaki belgeler için sonradan kontrol talebinde bulunulmasının sonuç yaratmayacağı düşünülmektedir.

Bu doğrultuda, Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 04.02.2022 tarihli, 70741254 sayılı yazıda da belirtildiği üzere, benzeri kapsamdaki belgeler için menşe tespitinin yapılmasının gerekli olduğu hallerde, menşe şahadetnamelerinin uygunluğuna veya uygunsuzluğuna kanaat getirilmesine yardımcı olacak mevcut bilgi ve belgelerin bir arada değerlendirilerek olay bazında nihai karar verilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

 

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız