T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : E-94997749-010.06.01-
Konu : Genelge

18.02.2022/72033407
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 03.01.2022 tarihli ve E-94997749-010.06.01-00070604630 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu, 2022/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yapılacak işlemlerde takip edilecek usul ve esaslara dair hazırlanan Genelge’nin “Numune Alma İşlemleri” başlıklı 6. maddesinin 7. bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(7) Numunelerin firmalar tarafından teslim alınması esastır. Tebliğde belirtilen zaman zarfında geri alınmayan numunelerden; tüketime uygun olanlar Valilik ile koordinasyon halinde, sosyal amaçlı hizmet veren kamuya bağlı veya kamunun yönetiminde bulunan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak verilir, tüketime uygun olmayanlar ise usulüne uygun olarak imha edilir. Alternatif olarak, Tebliğde belirtilen zaman zarfında geri alınmayan numuneler, Gümrük Kanunu‘nun 177. maddesindeki hükümlere göre ilgili Tasfiye İşletme Müdürlüğünce belirlenecek yollar ile (satış, hibe vb.) tasfiye edilerek ekonomiye kazandırılabilir.

Hakkı KARABÖRKLÜ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükler

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü