Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar Sayısı 1266

29.06.2019 Tarihli 30816 Sayılı Resmi Gazete

Karar Sayısı: 1266

AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Ekli “Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
28 Haziran 2019
Fuat OKTAY
CUMHURBAŞKANI V.
Gecikme zammı oranı
MADDE 1– (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmiştir.
Yürürlük
MADDE 2– (1) Bu Karar 1/7/2019 talihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

image_pdfimage_print