29.06.2019 Tarihli 30816 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1266

Ekli “Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Haziran 2019

Fuat OKTAY
CUMHURBAŞKANI V.

AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Gecikme zammı oranı
MADDE 1– (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmiştir.

Yürürlük
MADDE 2– (1) Bu Karar 1/7/2019 talihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikİthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine Tebliğ 2019/5
Sonraki İçerikPosta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Seri No 6