Search
Close this search box.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu K. No 8729

Kaydet
Kapat

24.07.2019 Tarihli 30841 Sayılı Resmi Gazete

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan;

KURUL KARARI
Karar No: 8729                                                                      Karar Tarihi: 18.07.2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/07/2019 tarihli toplantısında; ekteki “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı’nın kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmasına, karar verilmiştir.

EK

HAM PETROL, AKARYAKIT, İHRAKİYE, MADENİ YAĞ, BAZ YAG VE PETROLLE İLİŞKİLİ MADDELERE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 09/12/2016 Tarihli ve 29913 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 07/12/2016 tarihli ve 6648 sayılı “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar”ın 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top