Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18.07.2019 Tarihli ve 8729 Sayılı Kararı

24.07.2019 Tarihli 30841 Sayılı Resmi Gazete

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN

KURUL KARARI
Karar No: 8729
Karar Tarihi:18.07.2019
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/07/2019 tarihli toplantısında; ekteki “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı”nın kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmasına, karar verilmiştir.
EK
HAM PETROL, AKARYAKIT, İHRAKİYE, MADENİ YAĞ, BAZ YAG VE PETROLLE İLİŞKİLİ MADDELERE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1– 09/12/2016 Tarihli ve 29913 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 07/12/2016 tarihli ve 6648 sayılı “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar”ın 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

image_pdfimage_print