Search
Close this search box.

Tespit ve Tahakkuk Kağıdı – Gümrükler Genel Müdürlüğü

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-20117910-163.99
Konu: Tespit ve Tahakkuk Kağıdı

02.10.2023 / 89505215
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal olaylardan, serbest bölgelerde tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak üretilen veya antrepo rejimine tabi olup, bahse konu girdiler kullanılmak suretiyle elleçleme işlemi yapılan eşya için, A.TR Dolaşım Belgesi onaylanması kapsamında tevsik edici evrak olarak Tespit ve Tahakkuk Kağıdı talep edildiği belirtilerek ve söz konusu girdilerin gümrük vergisine tabi olmadığı durumlarda, gümrük idaresi tarafında Tespit ve Tahakkuk Kağıdı\’nın düzenlenmediği bilgisinin verildiği; ilgili belge ibraz edilmeden A.TR Dolaşım Belgesi\’nin onaylanıp onaylanmayacağı hususu sorulmaktadır.

Gümrük Yönetmeliğinin “Elleçleme işlemleri için başvuru” başlıklı 335/7 inci maddesi ve “Serbest bölgelerden Avrupa Birliğine eşya gönderilmesi” başlıklı 432 nci maddesi çerçevesinde, antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçleme işlemine tabi tutulması halinde, işlemlerin Gümrük Yönetmeliği ek-70/A\’da yer alan “Antrepo Rejimi Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı” üzerinden yürütüleceği; ayrıca, eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak serbest bölgede işlem görmesi halinde ise işlemlerin ek-70\’de yer alan “Serbest Bölgelerden Avrupa Birliğine Gönderilecek Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı” üzerinden yürütüleceği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda yukarıda belirtildiği şekilde serbest bölgeden veya antrepodan Avrupa Birliğine A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında gönderilecek eşyanın üretiminde kullanılan gümrük vergisine tabi olmayan üçüncü ülke menşeli girdiler için de “tespit ve tahakkuk kağıdı”nın düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Kadir TURSUN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top