Search
Close this search box.

Antrepoda Kağıtsız Beyanname – Pilot Uygulama Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

GÜNLÜDÜR

Sayı : E-73421605-700
Konu : Antrepoda Kağıtsız Beyanname – Pilot
Uygulama

ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

Bakanlığımızca yürütülmekte olan “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında, antrepo beyannamesi eki tüm belgeler, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınarak gümrük beyannamesi ile ilgili tüm işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu projeye ilişkin 21.12.2020 tarihinden itibaren Ankara Gümrük Müdürlüğünde pilot uygulamaya başlanması planlanmaktadır.

Bu tarihten itibaren 71XX ve 72XX rejim kodlu antrepo beyannamelerine ilişkin olarak işlemler anılan gümrük müdürlüğünde aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

– 21.12.2020 – 27.12.2020 tarihleri arasında beyannameye ekli kağıt ortamında düzenlenen belgelerin ihtiyari olarak taranabilmesi ve e-imza ile imzalanmaksızın beyannamenin blokesinin kaldırılabilmesi sağlanacaktır.

– 28.12.2020 tarihi itibariyla, beyannameye eklenmesi gereken belgelerin taranarak ilgili muayene memurunca taranmış belge üzerinden e-imza ile işlem yapılması zorunlu tutulacaktır.

– Taranarak sisteme eklenen belgeler ilgili muayene memuru tarafından “Muayene/Kontrol” ekranından görüntülecek, bu belge için red ya da onay işlemi yapılacaktır.

– Beyan edilen belgeler ilgili muayene memuru tarafından onaylanmamışsa, muayene blokesi kaldırmaya Sistem izin vermeyecektir.

Pilot uygulamanın nihai hedefi ihracat beyannamelerinde olduğu gibi antrepo beyannamelerinde de kağıt nüshaların kaldırılması olup, gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra beyannamenin kağıt nüshası üzerinden takip edilen işlemlerin bulunması halinde bildirilmesi ve pilot uygulama kapsamında yaşanması olası diğer sorunlar ve öneriler hakkında Bakanlığımızın bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve üyelerinize gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top