Search
Close this search box.

GMY – Bilgilerin YGMS’ye Girilmesi Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : E-82858591-045.02
Konu :Gümrük Müşavir Yardımcılarının
Bilgilerinin YGMS’ye Girilmesi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 17.09.2020 tarihli ve 00057470327 sayılı yazımız.

10.09.2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nin; “Gümrük müşavir yardımcısı çalıştırma” başlıklı 20 nci maddesi “(1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcılarının bilgileri işe başlama tarihinden itibaren yedi gün içinde sisteme kaydedilir.” hükmünü, “Cezai hükümler” başlıklı 24 ncü maddesinin (e) fıkrası ise “20 nci maddeye aykırı hareket edilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.” hükmünü amirdir.

İlgide kayıtlı yazımız ile, belirtilen kayıt işleminin yapılabilmesine yönelik olarak YGMS üzerinde sistemsel güncellemelerin devam ettiği belirtilerek güncelleme çalışmaları tamamlanana kadar bir işlem yapılmamasının uygun bulunduğu talimatlandırılmıştı.

YGMS üzerindeki güncelleme çalışmaları tamamlanmış olup bölgenize kayıtlı yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin, yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcılarının bilgilerini yedi gün içinde sisteme kaydetmesi, söz konusu kayıt işleminin yapılmaması halinde ise yukarıda belirtilen Tebliğin 24 ncü maddesi uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Jale ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:

Gereği:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Bilgi:
Tüm Gümrük Müşavirlik Dernekleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top