Search
Close this search box.

Antrepodan Transiti Yasak Eşya Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-66928653-131.99-
Konu : Antrepodan Transiti Yasak Eşya

11.03.2022 / 72725564
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımızın Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 10.03.2022/72720073 tarih/sayılı yazılarının bir örneği yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bahse konu yazıda; Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alındığı belirtilen 03.03.2022 tarihli, 4728034 sayılı yazı çerçevesinde, Bakanlık Makamının 10.03.2022 tarihli, 72700409 sayılı Olurları ile;

Kumanya olarak teslim edilmek istenenler veya gümrüksüz satış mağazalarına gönderilen eşyadan geri gelen veya iade edilenler,

Onay tarihi itibariyle ekli liste münderecatı eşyalara müteallik transit beyannamesi ve/veya TIR karnesi tescil edilmiş olanlar,

Ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları ile yapılan sözlemeler kapsamında olanlar,

Eşyanın ithalinin izin veya uygunluk belgesine tabi olması durumunda, yetkili kurumlarca yapılacak kontrol neticesinde ithaline izin verilmedi ancak mahrece iadesine ya da üçüncü bir ülkeye gönderilmesin de uygun görüş verilenler,

Hariç olmak üzere;

Ekli listede yer alan eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip antrepolardan yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesinin
Uygun bulunduğu, bildirilmiştir.

Bu kapsamda; ilgili personelin bilgilendirilmesi ile söz konusu yazılar doğrultusunda gereğini önemle rica ederim.

Halil İbrahim CANER
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcı V.

Ek: Yazı ve Eki (1’er adet)

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Hububat

Buğday, Arpa, Mısır, Çavdar, Yulaf, Tritikale

Baklagil

Mercimek, Nohut, K. Fasulye

Yağlı Tohumlu Bitkiler

 • Ayçiçeği tohumu,
 • Ayçiçeği yağı (ham, rafine),
 • Aspir tohumu,
 • Aspir yağı (ham, fraksiyonları),
 • Kolza tohumu,
 • Kolza yağı (ham, rafine),
 • Palm yağı (ham, katı fraksiyonları),
 • Soya fasulyesi tohumu,
 • Soya yağı (ham, fraksiyonları)

Yem

 • Buğday, Arpa, Mısır, Çavdar, Yulaf, Tritikale ve bürünleri içeren karma yemler
 • Buğday Kepeği, Arpa Kepeği, Mısır Kepeği
 • Sap, saman
 • Yonca vb. otlar (kaba yem)
 • Kurutulmuş yer fıstığı sapı, yer fıstığı kabuğu, yer fıstığı kepeği, pamuk çiğit tohumu kabuğu, şeker pancarı melası, şeker pancarı küspesi, mısır silajı ürünleri ile bunları bileşen olarak içeren karma yemler,
 • Mısır kırığı,
 • Arpa kırığı,
 • Ayçiçeği tohumu küspesi,
 • Pamuk tohumu küspesi,
 • Soya fasulyesi kabuğu
 • Soya fasulyesi yağının ekstraksiyonundan arta kalan küspe ve diğer katı atıklar,
 • Her türlü küspe

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin için tıklayınız.

Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top