T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı  : E-85593407-010.06.01-
Konu : Distribütörler Haricindeki İthalatçılar
Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında
Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri
22.12.2021 / 70273926
GENELGE
İlgide kayıtlı Genelgenin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan geçici madde eklenmiştir:
Geçici Madde 1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan veya Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş olan araçlara ilişkin ithalat işlemlerinde bu Genelgenin 4 üncü maddesinde bahsi geçen; “aracın ilk satışında üreticisi tarafından düzenlenen faturanın onaylı örneğinin ibrazı” şartı uygulanmaz.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikSınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2021/11
Sonraki İçerikElleçleme İşlemleri Hakkında Yazı