T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40216608-131.04-
Konu : Antrepolarda Elleçleme

23.12.2021/70283543
MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ DERNEĞİNE

İlgili : 26.10.2021 tarihli, 1038 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız eki dilekçede, özetle; Gümrük Yönetmeliği 63 numaralı eki ‘’Gümrük Antrepolarında veya Serbest Bölgelerde Yapılabilecek Elleçleme Faaliyetlerine İlişkin Liste’’ de değişiklik yapılması talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, Gümrük Kanunu’nun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı; ‘’İthal eşyası, iyi korunmaları, görünüşlerinin veya pazarlama kalitelerinin geliştirilmesi ya da dağıtım veya yeniden satışa hazırlanmaları yönünde yönetmelikle belirlenen mutat elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir’’. ve Gümrük Yönetmeliği’nin 334 üncü maddesinin birinci fıkrası ise ‘’Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, serbest dolaşımda bulunmayan eşya için gümrük idarelerince Ek-63’te belirtilen elleçleme faaliyetlerine izin
verilebilir’’. Hükmünü amir olup, gümrük idarelerince, antrepolardaki eşya için Gümrük Yönetmeliği’nin ‘’Gümrük Antrepolarında veya Serbest Bölgelerde Yapılabilecek Elleçleme Faaliyetlerine İlişkin Liste’’ başlıklı 63 numaralı ekinde yer alan elleçleme faaliyetlerine izin verilebilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Ozan DİRİÖZ
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40216608-131.04-
Konu : Antrepolarda Elleçleme

23.12.2021 / 70283543
MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ DERNEĞİNE

İlgili : 26.10.2021 tarihli, 1038 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız eki dilekçede, özetle; Gümrük Yönetmeliği 63 numaralı eki ‘’Gümrük Antrepolarında veya Serbest Bölgelerde Yapılabilecek Elleçleme Faaliyetlerine İlişkin Liste’’ de değişiklik yapılması talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, Gümrük Kanunu’nun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı; ‘’İthal eşyası, iyi korunmaları, görünüşlerinin veya pazarlama kalitelerinin geliştirilmesi ya da dağıtım veya yeniden satışa hazırlanmaları yönünde yönetmelikle belirlenen mutat elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir’’. ve Gümrük Yönetmeliği’nin 334 üncü maddesinin birinci fıkrası ise ‘’Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, serbest dolaşımda bulunmayan eşya için gümrük idarelerince Ek-63’te belirtilen elleçleme faaliyetlerine izin
verilebilir’’. Hükmünü amir olup, gümrük idarelerince, antrepolardaki eşya için Gümrük Yönetmeliği’nin ‘’Gümrük Antrepolarında veya Serbest Bölgelerde Yapılabilecek Elleçleme Faaliyetlerine İlişkin Liste’’ başlıklı 63 numaralı ekinde yer alan elleçleme faaliyetlerine izin verilebilmektedir.