Etiket: Gümrüklü Genel Antrepolar

Ana Sayfa Gümrüklü Genel Antrepolar
Tasfiye Yönetmeliği
Yazı

Tasfiye Yönetmeliği

25.06.2013 Tarihli 28688 Sayılı Resmi Gazete       TASFİYE YÖNETMELİĞİ       BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gümrük idarelerince işletilmekte olan geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlara eşya alınması, muhafazası, teslimi ile tasfiyelik hale gelmiş eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE...