T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 40216608-157.01
Konu:Antrepo Beyannamelerinde Farklı
Teminat Oranlarının Beyanı Hk

21.05.2020/54492903
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 04.05.2020 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştirBilindiği üzere; Bakanlık Makamının 21.04.2020/53981602, 22.04.2020/54016901 ve 13.05.2020/54333 194 tarih/sayılı Olurları ile 2423, 2424, 2429, 2430 ve 2514 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararlarının eklerinde yer alan tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen eşyanın antrepolara konulması durumunda, söz konusu eşyadan alınması gereken teminatın, gümrük vergilerinin %25’i kadar olması uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda; tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 14.05.2020 tarihli ve 54374634 yazımızda, aynı antrepo beyannamesi kapsamı farklı kalemler için farklı teminat oranlarının bulunması halinde teminatın yüksek olan oran üzerinden hesaplanmasının uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

e-imzalıdır

Nevzat BOZKURT
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikGümrük Yönetmeliği ve Yönetmelik Eki
Sonraki İçerikİthalat Rejimi Kararı 2485 Hakkında Yazı – 27.05.2020