Search
Close this search box.

Elektronik Ticaret Verileri Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 73421605-441
Konu: Elektronik Ticaret Verileri

15.05.2020 / 54427263
DAĞITIM YERLERİNE

Elektronik ticarete ilişkin istatistiklerin oluşturulması ve politikalar üretilebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan veri toplanmasına ilişkin çalışmalar Bakanlığımızca yürütülmekte olup e-ihracat ve e-ithalat verilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesini teminen Detaylı Beyan ve Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesinde elektronik ticaret yapıldığının tespit edilebilmesini teminen teknik düzenleme yapılmıştır.

Detaylı Beyan tarafında, elektronik ticaret yapıldığına yönelik olarak mükelleflerin beyanının alınmasına imkan tanıyan “Beyanname kapsamı işlem münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri kapsamayan ağ üzerinden mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan işlemler mi?” şeklinde cevaplanması zorunlu bir mesaj tanımlanmıştır.

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi tarafında ise beyanname kapsamı işlemin elektronik ticaret şeklinde yapılması halinde “ET” kodu elektronik ticaret şeklinde değil ise “ETD” kodu kullanılmak üzere “beyan3” alanında zorunlu olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda; Detaylı Beyan ve ETGB`de yapılan teknik düzenlemeler 28.05.2020 tarihinde devreye alınacak olup konuya ilişkin bilgi alınması ve beyanname kapsamı işlemlerin elektronik ticaret kapsamında olup olmadığına ilişkin sorunun yükümlülerce doğru bir şekilde anlaşılarak cevaplanabilmesini teminen yazımız ekinde gönderilen kılavuzdan yararlanılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür

Ek: 1 adet kılavuz.

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine
Türkiye Kargo Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneğine (KARİD)

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top