Search
Close this search box.

İthalat Rejimi Kararı 2485 Hakkında Yazı – 27.05.2020

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 20117910-111.01
Konu: 2485 Sayılı Karar

27.05.2020/54544767
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 20.05.2020 tarihli ve 2020/2037-GT sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazıda özetle; 05.05.2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2485 sayılı Kararın Geçici 1 inci maddesinde yer alan 30 günlük sürenin uygulanmasında esas alınacak tarih konusunda tereddüt hasıl olduğu ifade edilmektedir.

Konuyla ilgili Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 27.05.2020 tarihli ve 0054527267 sayılı yazıda; “5.5.2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı 2485)”ın Geçici Madde l’inde yer alan “18/4/2020 tarihinden önce Türkiye ‘ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.” ibaresi hakkında tereddüt oluştuğu anlaşılmış olup, keyfiyete ilişkin bahse konu Geçici Madde 1’de “…bu maddenin” ibaresi yazıldığından, kastedilenin 5.5.2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2485)” olduğu belirtilmektedir ve bu Karar’ın Geçici Madde 1’inin yayımlandığı Resmi Gazete tarihi olan 5.5.2020 tarihinden itibaren 30 gün içinde esas alınması gerekmektedir.”
denilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Kadir TURSUN
Bakan a.
Daire Başkanı


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı: 56067857-519
Konu: İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda
Değişiklik Yapılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 2485)

27.05.2020/54527267
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 22.05.2020 tarihli ve 54523759 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız konusu “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2485)” ve eklerinde yer alan dilekçeler incelenmiş olup, keyfiyete ilişkin Genel Müdürlüğümüz görüşleri aşağıda sunulmaktadır.

5.5.2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2485)“ın Geçici Madde l’inde yer alan “18/4/2020 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.” ibaresi hakkında tereddüt oluştuğu anlaşılmış olup, keyfiyete ilişkin bahse konu Geçici Madde 1’de “…bu maddenin” ibaresi yazıldığından, kastedilenin 5.5.2020 tarihli ve 31118 sayıl Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2485)” olduğu belirtilmektedir ve bu Karar’ın Geçici Madde 1’inin yayımlandığı Resmi Gazete tarihi olan 5.5.2020 tarihinden itibaren 30 gün içinde esas alınması gerekmektedir.

Bilgilerine arz ederim.

e-imzalıdır

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
Genel Müdür V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top